REGIJSKA PISARNA CELJE

OBČINE  ŠT. VNEŠENIH PODATKOV ŠZ OBČIN
Braslovče Celje
Bistrica ob Sotli Šmarje pri Jelšah
Celje 3 Rogaška Slatina
Dobje Šentjur pri celju
Dobrna Polzela
Kozje Braslovče
Laško 3 Prebold
Podčetrtek Žalec
Polzela 1
Prebold 1
Rogaška Slatina 1
Rogatec
Slovenska Konjice 1
Šentjur pri Celju 3
Šmarje pri Jelšah 1
Štore
Tabor
Vitanje
Vojnik
Vransko
Zreče
Žalec 5
SKUPAJ 19