PREDSEDNICA IO
Saša JERAM 
PODPREDSEDNIK 
Branko ČREPINŠEK 
ČLANI 
1. Jože ZORKO 
2. Igor TOPOLE 
3. Metod TREBIČNIK 
4. Danilo KRAJNC 
5. Dušan KONDA 
NADZORNI ODBOR 
PREDSEDNIKČLANA
1. Mag. Hasan IBRIĆ1. Mirjam ROZMAN
 2. Andrej ŠUŠTERIČ
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
PREDSEDNIKČLANA
1. Luka Andrej1. Bojan BAJEC
 2. Marko ZORKO
 NAMESTNIKA
 1. Dušan PEGANC
 2. Robert STEPIŠNIK