PREDSEDNIK IO
Branko ČREPINŠEK
PODPREDSEDNIK
Miran GRACER
ČLANI
1. Jože ZORKO
2. Igor TOPOLE
3. Metod TREBIČNIK
4. Mirjam ROZMAN
5. Dušan KONDA
NADZORNI ODBOR
PREDSEDNIK ČLANA
1. Saša JERAM 1. Robert STEPIŠNIK
2. Dani KRAJNC
DISCIPLINSKA KOMISIJA
PREDSEDNIK ČLANA
1. Ladislav GOBEC 1. Andrej ŠUŠTERIČ
2. Marko ZORKO
NAMESTNIKA
1. Luka ANDREJ
2. Dušan PEGANC