Spoštovana športna društva in klubi,

obveščamo vas, da je na spletni strani Mestne občine Celje, pod zavihkom »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaj za delovna mesta«, objavljen javni poziv za oddajo prijav za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednosti progam športa v Mestni občini Celje za leto 2024. Javni razpis je dostopen na sledečem linku: https://moc.celje.si/javni-razpisi/8718-javni-razpis-za-ocenitev-in-razvrstitev-sportnih-drustev-v-prednostni-program-sporta-v-mestni-obcini-celje-za-leto-2024.

Športna društva lahko do vključno 13. 3. 2024 pošljete vlogo, priporočeno po pošti, na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali jo osebno oddate v glavno pisarno. Na sprednji strani ovojnice naj bo obvezno pripisano “Ocenitev športnih društev prednostni program 2024 – NE ODPIRAJ”.

Vse dodatne informacije v zvezi z ocenitvijo lahko dobite pri ga. Ana Ratkajec, Služba za šport, tel. številka: 03/42 65 690 ali 03/42 65 860; e-pošta: ana.ratkajec@celje.si

Navodila za prijavo
NPB Pravilnik 15-24
Obrazec 1
Obrazec 2