DCIM100GOPROG0048806.

KJE: sotočje Savinje in Ložnice (Špica), Ostale vadbe bodo potekale na zunanjih in notranjih športnih objektih v Celju

KDAJ: od 7.5.2018 do 30.5.2018
vsak ponedeljek in sredo od 17:30 do 19:00

VRSTA PROGRAMA: Športna rekreacija za začetnike

OPREMA: udobna športna oblačila

ORGANIZATOR: Športna zveza Celje 

KONTAKTNI PODATKI:
Mag. Hasan Ibrić
e-pošta: szc.celje@gmail.com
Tel.: 041 320 130

VEČ NA SPLETNI STRANI: www.szc.si

ZAHTEVNOST: manj zahtevno
ŠTEVILO VADEČIH: v skupini 20 oseb

TRENER VADBE: Bojan BAJEC, prof. šp. Vzg.