ZGODOVINA IN AKTIVNOST ŠPORTNE ZVEZE CELJE SKOZI ODBOBJA

Obdobje  1945-1990

Že koncem meseca maja 1945 leta so se v ljudski restavraciji zbrali športni delavci Janko Wagner, Riko Presinger in Slavko Kokot v Celju in ustanovili Fiskulturno društvo Celje. Sedež društva je bil na II. Osnovni šoli (danes Gimnazija Center) kjer so bili tudi vadbeni prostori in na celjski Glaziji. Prva povojna športno rekreativna manifestacija je bila avgusta 1945 na stadionu v Čretu, kjer je sedaj sedež Cinkarne. Leta 1946 v skladu z tedanjo oblastjo je športno gibanje dobilo izreden razmah in je istega leta ustanovljen prvi fiskulturni odbor, ki združeval vse osnovne organizacije v celjski regiji in zasavju. Že takoj v začetku leta 1947 je bilo ustanovljeno enotno sindikalno fiskulturno društvo Kladivar, ki je združevalo 10 aktivov in 24 različnih športnih panog. Prvi predsednik je bil Anton svetek, ko je naslednje leto društvo prevzelo ime sidikalno športno društvo in mu je presedoval Karel Jug.

Pozneje se je gabrska skupina osamosvojila in se organizirala kot ŠK Olimp. Sredi leta 1948 so se celjski športniki morali odpovedati Kidričevemu stadionu, kjer je bil prostor določen za zgradbo tovarne organskih barvil. Kot športni prostor je ostala le Glazija ob Ljubljanski cesti. Atleti se s takšno odločitvijo niso sprijaznili, zato so se leta 1949 odločili za samostojno društvo in ga tudi ustanovili 3. januarja 1950 kot Atletsko društvo Kladivar (AD Kladivar). Leta 1952 so celjski železničarji ustanovili lasten nogometni klub na starem športnem igrišču na Skalni kleti. Leta 1955 je bila na Glaziji prireditev pod geslom »10 let športa v Celju« ki si jo je ogledalo preko 5.000 gledalcev.

Vsa športna društva so po ukinitvi fiskulturnega odbora leta 1954 prešla pod Okrajno zvezo za telesno kulturo Celje, ki se je 17. marca 1961 preimenovala v Občinsko zvezo za telesno kulturo. Leta 1964 je bilo v okraju 96 strelskih družin, v Celju pa 22. Nekaj športnih društev je bilo tudi po posameznih šolah. Najmočnejše je bilo ŠŠD Kajuh na gimnaziji.

Leta 1962 je na Glaziji izveden veličasten telovadno – športni dogodek, nastop šolarjev osnovnih in srednjih šol, na katerem je nastopilo okrog 10.000 mladih. Avtorji so bili pedagogi celjskih šol, prireditev si je ogledalo na tisoče gledalcev.

Leta 1968 smo prvič organizirali prireditev športnik leta od 1968 -1970 smo podeljevali priznanja le najboljši športnici in športniku, od leta 1971 – do leta 1990 pa so priznanja prejeli najboljši v ženski in moški konkurenci.

Po poročilu iz leta 1971 je bilo v Občinski zvezi za telesno kulturo včlanjenih 21 osnovnih organizacij s 5272 aktivnimi športniki in 2639 člani. Leta 1975 se je Občinska zveza za telesno kulturo, preimenovala v Zvezo kulturnih organizacij.

Vodstvena struktura športnih funkcionarjev in strokovnih delavcev od leta 1945 – 2015

Športna zveza Celje (prej Fizkulturna zveza, Občinska zveza za telesno kulturo, Zveza telesnokulturnih organizacij)

Predsedniki:

Edvard Jurhar  – 1962

Vinko Jovan 1962 – 1975

Jože Geršak 1975 – 1979

Milan Zupančič 1979 – 1982

Jože Geršak 1982 – 2001

Igor Topole 2001 – 2005

Matej Polutnik 2005 – 2008

Miran Gracer 2008 – 2009

Stanko Esih 2009 – 2013

Branko Črepinšek 2013 – 2022

Saša Jeram 2022 – 

Sekretarji:

Franc Rojc   – 1961

Otmar Koštomaj 1961 – 1964

Franc Ramskugler 1964 – 1974

Strokovna služba TKS od  1974 -1979

Anton Goršič (tehnični sekretar) 1964 – 1974 in 1979 – 1980

Martin Veber 1980 – 1997

Bojan Bajec 1997 – 2001

Bogdan Povalej (strokovni delavec)  2001 – 2013

Hasan Ibrič 2013 – 2023

Marko Božiček 2023 –

Telesnokulturna skupnost Celje (delovala od 1973 do 1990)

Predsedniki skupščine:

Franc Vitanc 1973 – 1974

Franc Gazvoda 1974 – 1984

Aleš Ilc 1978 – 1982

Herman Rigelnik 1982 – 1983

Danijel Rinc 1983 – 1986

Pavle Bukovac 1986 – 1990