Najmnožičnejši otroški tek – otroci tečejo

Na II. Osnovni šoli v Celju, na teku so sodelovali tudi otroci iz VRTCA ANICE ČERNEJEVE enot Luna in Mavrica

- število učencev na šoli: 449
- teklo 404 učenci pri pouku
- teklo 107 učenec iz Vrtca Anice Černejeve (smo sosedi)
- teklo 101 učenec iz oddelkov podaljšanega bivanja (OPB) v popoldanskem času (so tekli dvakrat)
- SKUPAJ teklo na II. OŠ Celje: 612 otrok